Projekt Efektywna współpraca międzynarodowa

Projekt pt. Efektywna współpraca międzynarodowa realizowany jest przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej ZNAK z Krakowa oraz jej wieloletniego ukraińskiego partnera – Fundację Lokalnych Inicjatyw Doniecczyzny. Choć doniecka organizacja funkcjonuje dziś poza własnym, ogarniętym wojną regionem, nie rezygnuje z działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i sprawnej administracji samorządowej na Ukrainie.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście coraz bardziej realnie rysujących się eurointegracyjnych dążeń tego kraju. Polskie organizacje pozarządowe, samorządy i instytucje państwowe od lat wspierają Ukrainę na tej drodze, chętnie dzieląc się własnymi doświadczeniami. Mimo szczerych chęci i autentycznej dobrej woli często jednak brakuje refleksji nad tym, które polskie rozwiązania i doświadczenia rzeczywiście mogą być dla naszych sąsiadów przydatne, nie ma też wystarczającej wiedzy, jak je skutecznie prezentować.

W 2011 r. postanowiliśmy wspólnie z partnerem wypełnić tę lukę. Rezultatem projektu współfinansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w Regionie było wydanie praktycznego poradnika Współpracujemy. Efektywne przekazywanie polskich doświadczeń (Kraków 2011) przeznaczonego dla organizatorów wizyt studyjnych, których w roku 2014 zaczęliśmy bezpośrednio szkolić. Wówczas powstały też angielska i rosyjska wersje poradnika. Działania w 2014 r. współfinansowane były przez MSZ RP w ramach programu Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014.

W roku 2015, również przy udziale finansowym MSZ RP w ramach programu Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015, rozszerzyliśmy zakres naszych prac. Zaprosiliśmy ponownie najaktywniejszych uczestników poprzednich szkoleń oraz stworzyliśmy ofertę dla nowych grup zainteresowanych – obecnych lub przyszłych animatorów regionalnej współpracy międzynarodowej. Już nie tylko wizyty studyjne, ale i wszelkie inne formy takiego współdziałania zostały przepracowane podczas szkoleń. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem praktycznego narzędzia podnoszącego jakość współpracy z zagranicznymi partnerami, nie tylko tymi pochodzącymi z Ukrainy, mogą też korzystać z interaktywnego przewodnika zawierającego infografiki, krótkie filmy instruktażowe, a także niniejszą publikację.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Lokalnych Inicjatyw Doniecczyzny z Ukrainy oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie.


Projekt „Efektywna współpraca międzynarodowa” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu pt. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.